22 Januari jl. was er in het werkcafé de workshop: “Bezielend leven of Bezield leven.
De workshop werd gegeven door Marja Krans van www.metanoia.nu
Onze vraag was om een workshop te krijgen over: “Hoe ga je om met werkeloosheid”, Marja geeft in deze workshop handvaten om hiermee om te gaan.

Het verliezen van je baan is voor sommige mensen een crisissituatie, waardoor je vaak een proces moet ondergaan voordat je weer “goed in je vel zit.

Als je het bericht krijgt, dat je jouw baan kwijt raakt – gaan er verschillende gevoelens door je heen zoals: ben ik niet goed genoeg meer, verdriet, teleurstelling en falen.

Veel mensen willen al die (vaak negatieve) gevoelens niet beleven/erkennen, ze willen liever gelijk verder met een baan(zoeken). Een enkeling zal dit lukken, maar voor een goede verwerking van het “verlies” heb je acceptatie van het gebeuren nodig om de weg naar boven/het goed in je vel zitten – weer in te slaan.
A.d.h.v. een aantal opdrachten – waarvan wij de antwoorden in de groep hebben gedeeld – neemt Marja ons door het proces heen.
Ook laat Marja ons kennis maken met de cirkel: “Voelen, Denken, Willen en Doen”.

Leef, het is zoals het is – daarom kan je beter de situatie accepteren én loslaten!
Marja bedankt voor de leuke en leerzame workshop en het delen van jouw eigen ervaringen!

Olga van der Windt, deelnemer werkcafé Drachten