Succesvolste project voor bestrijding langdurig werkloosheid.
Een presentatie door de initiatiefnemers Mohammed Benhammed en Douwe Zijlstra.
Geïllustreerd met enkele pagina’s uit het uitgereikte: tweedekansmagazine.

Met een voorwoord door de staatssecretaris …….. die beloofd had om op bezoek te komen:


Mohammed Benhammed en Douwe Zijlstra en hun verhaal:

En de aftiteling: Zo doen we dat in SudWestFryslan: