Meer persoonlijke begeleiding voor werklozen die moeilijk aan de slag komen!

Het kabinet gaat werklozen meer persoonlijke begeleiding aanbieden om aan het werk te komen. Deze persoonlijke begeleiding komt bovenop de digitale begeleiding die UWV al biedt. Hoewel het beter gaat op de arbeidsmarkt ondervinden te veel mensen nog belemmeringen om een baan te vinden. De extra begeleiding moet voorkomen dat mensen langdurig werkloos worden.

Asscher: ‘We hebben geleerd dat het én én is. Digitale begeleiding is belangrijk, maar we zijn er in doorgeschoten. Er is meer persoonlijk contact nodig om mensen verder te helpen.’

Lees meer> www.rijksoverheid.nl