Informatiebijeenkomst basisinkomen op 18 januari

Er is in Smallingerland een werkgroep gevormd van 8 personen, die draagvlak bij de inwoners tracht te creëren voor een basis-inkomen.
De eerstvolgende informatiebijeenkomst is op 18 januari om 19.30 uur in de brede school De Wiken, Middelwyk 2 (inloop om 19.00 uur).
Onderwerp: Wat is een basisinkomen? en Wat kan het voor jou betekenen?

Iedereen is van harte welkom.