Brief aan college van B & W

Geacht college van B & W,

Wij van het WerkCafé Drachten zijn ingezetenen van de gemeente Smallingerland die op het ogenblik, om welke redenen dan ook werkeloos zijn.
Door elke veertien dagen bij elkaar te komen hopen wij door middel van tips en cursussen, maar ook door het gebruik maken van “netwerken” onze kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Dat geeft de deelnemers een positief gevoel. Je bent bezig om je te verbeteren, je legt contacten, en je komt tot de ontdekking dat je (helaas) niet de enige bent die in deze (toch wel) vervelende situatie bent beland.
Per definitie zijn we allemaal lotgenoten, maar wel met onze individuele eigen invulling.
Maar we proberen alles, dus een positieve drive hebben we nog.

Wij zijn ons ook terdege van bewust hoe krap het op de arbeidsmarkt is.
Ook kunnen wij redenen aandragen waarom het zo ver gekomen is.
Maar dat is met de wetenschap van nu.

Maar met die zelfde wetenschap van nu, komen wij ook tot de conclusie dat de werkgelegenheid in onze gemeente, in verhouding tot onze buurgemeenten een aanzienlijke achterstand heeft.
Er zijn naar verhouding, in de gemeente Smallingerland meer werkzoekenden. Ruim 17 %.
Door dat percentage zou je kunnen concluderen dat er naar verhouding minder bedrijven zijn die werk aanbieden.

Dat laatst is een van uw toebedeelde bestuurlijke taken, het aantrekken van bedrijven waar dan logischerwijs werkgelegenheid aan gekoppeld is.

U heeft kunnen lezen dat ons aandeel om weer werk te krijgen “gepakt” wordt.
Door het hoge werkloosheidspercentage in onze gemeente hebben wij, zoals het lijkt een extra handicap. Meer aanmeldingen voor een en de zelfde baan.

Onze vraag aan u is daarom , volgens ons heel gerechtvaardigd.
Welk beleid en welke moeite getroost u ten aanzien van het terug dringen van deze ongelijkheid, voor ons als werkzoekende ten opzichte van onze buurgemeenten?
Uw inzet dat wij een gelijk speelveld hebben?

Achterstanden als bestuur weg werken is nooit leuk, maar je stuurt ergens heen.
Met een (extra) achterstand beginnen als werkzoekende geeft een stuurloos gevoel.

Met vriendelijke groet,

Deelnemers WerkCafé Drachten

 

Geacht college van B& W