50+ op de arbeidsmarkt

Een van de groepen die momenteel extra aandacht nodig heeft, zijn de 50-plussers. Wanneer
mensen de 50 passeren, komen ze maar moeilijk aan nieuw werk. De werkloosheid onder
hen is hoog: van alle langdurig werklozen is 40 procent 50+. En dat is doodzonde. 50-plussers
zijn betrokken, energiek, ervaren, evenwichtig en vol wilskracht. Bovendien hebben we
iedereen hard nodig om onze economie op peil te houden. Vergeet ook niet dat 50-plussers
werk nodig hebben om in hun welvaart en welzijn te kunnen blijven voorzien. De overheid
doet dat echt niet voor ze. Het kan toch niet zo zijn dat iemand op zijn 50e al geen kans
meer krijgt, terwijl hij of zij staat te trappelen om te werken?
de spotlights op 50+

Randstad zet daarom met +POWER de komende periode extra de spotlights op deze
krachtige groep mensen. De positie van 50-plussers op de arbeidsmarkt moet nodig
veranderen.
Over deze paper
Deze paper heeft tot doel inzicht te geven in dit grote arbeidsmarktprobleem. Tevens
presenteren we de resultaten van ons perceptieonderzoek over 50+. Hiermee willen we
inzicht geven in de problematiek en onterechte vooroordelen wegnemen. Zodat uiteindelijk
veel meer werkgevers 50-plussers de kans geven die ze verdienen. En daarnaast – zeker zo
belangrijk – 50-plussers weer kunnen vertrouwen op hun unieke talenten en pluspunten.
Helpt u ook mee het tij te keren

Meer informatie:  Randstad +POWER paper