Kort verslag eerste netwerkwandeling

Vanmorgen (zondag 10 januari) een heerlijke Netwerkwandeling gemaakt bij Het Witte huis in Olterterp/Beetsterzwaag. Dit is georganiseerd vanuit het www.werkcafedrachten.nl. De insteek is: ontmoeten, kennis delen, ervaring uitwisselen tijdens boeiende wandeling. Ondanks de geringe opkomst was het gezellig en leerzaam. De volgende keer wordt het op een ander tijdstip gepland omdat deze tijd niet voor iedereen handig is. Wandel gezellig mee als je wilt netwerken op een sportieve manier.

Hartelijke groeten van een WerkCafé deelneemster