De avond werd ingeleid door de heer Spek, die aangaf, dat de motor van de economie hapert en dat er geen groei meer is. Vraag is dan, “hoe ga je om met de bestaande middelen die wel beschikbaar zijn”.
Helaas staat een groep mensen in de samenleving – die wel een baan hebben – niet positief tegenover uitkeringsgerechtigden. Je zult dus – als uitkeringsgerechtigde – jouw leven, zonder inkomen uit werk, zelf moeten regisseren. Bijvoorbeeld door je in te zetten als vrijwilliger in de zorg. Helaas is niet iedereen daartoe in staat.
Een basisinkomen voor iedereen zou werk en inkomen ontkoppelen. Waarbij de eigenwaarde niet meer afhankelijk is van een betaalde baan.

Getoond werd een YouTube filmpje: Hoe betalen we het basisinkomen. Een gesprek met Rutger Bregman.

Dit filmpje is een denkrichting. Wat is een levensbudget? De werkgroep wil deze denkrichting in gang zetten met als doel, dat het basisinkomen te zijner tijd – via de juiste wegen/het kabinet – ingevoerd gaat worden.

Na dit filmpje gingen we in groepjes onze gedachten rondom: “wat zou een levensbudget (basisinkomen) voor jezelf, voor anderen én voor onze samenleving kunnen betekenen?” op papier zetten. Zie de vijf bijlages.
Daarna plakten we twee rode rondjes per persoon bij de opmerkingen die we het belangrijkst vonden.

Als top vijf kwam naar voren:

  • Vrijheid
  • Herverdeling van werk
  • Betutteling stopt
  • Welzijn
  • Ontkoppelen werk en inkomen

De werkgroep gaat een soort van handvest maken waarin alles wat er door de werkgroep ten aanzien van het basisinkomen gevonden wordt, duidelijk en helder in komt te staan. Zo wordt het een éénduidig verhaal en ontstaan er geen misverstanden.

(De stand van zaken van) dit handvest wordt in een volgende bijeenkomst terugkoppelen naar de belangstellenden.
Het is de bedoeling, dat er eerst een concreet plan geformuleerd wordt, voordat de werkgroep er mee naar de politiek gaat. Dit voorkomt, dat het initiatief gelijk afgeschoten wordt.

O.a. Zwitserland en Finland hebben of zijn al bezig met een basisinkomen zonder toeslagen, wat men levensbudget noemt. Wageningen, Tilburg en Groningen zijn bezig met een experiment: onvoorwaardelijke bijstand.

Smallingerland wil graag, dat beleidsvrijheid gerealiseerd wordt voor een persoonsgebonden basisinkomen. Er moet duidelijk gemaakt worden, wat we willen veranderen en waarom, dit om een omslag in het denken van de politiek te stimuleren. Want bovenstaande kan alleen bewerkstelligd worden via het kabinet.

Meer informatie over basisinkomen is te vinden op: www.basisinkomen.nl

We worden van harte uitgenodigd om een volgende keer weer aanwezig te zijn en enkele andere belangstellenden mee te nemen.

Vriendelijke groet,
Olga WerkCafé Drachten