Solliciteren met de Gunfactor Verhoger

Veel werkzoekenden zoeken nog op de ‘ouderwetse’ manier naar een baan. Ze openen internet, googelen op vacatures en solliciteren op de eerste de beste baan die enigszins passend lijkt. Het probleem: ook anderen vinden deze vacatures. Een werkzoekende heeft doorgaans meer dan honderd concurrenten. En dat maakt de kans op een baan aanzienlijk kleiner. Solliciteren anno nu vraagt om een andere aanpak: als sollicitant moet je werken aan je gunfactor, zodat je de baan krijgt die je zo graag wilt hebben. Dat beweert Gertien Beijering in haar boek Solliciteren met de Gunfactor Verhoger.

Een voorpublicatie:
De manier waarop organisaties nieuw personeel werven, is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Als ze een vacature hebben, maken ze minder gebruik van regionale kranten en de grote online vacaturebanken en zoeken ze steeds vaker via hun eigen netwerk.

Weinig werk, veel mensen
Wanneer het aanbod van sollicitanten groter is dan de vraag, en dat is tegenwoordig vaak het geval, worden organisaties overspoeld met sollicitaties als ze een vacature hebben, met name als ze de publiciteit opzoeken. Van al die sollicitanten blijkt vaak maar 5% geschikt voor de vacante functie. Zij hebben de juiste achtergrond, opleiding en ervaring en beschikken over de juiste persoonlijkheid. Daarnaast hebben ze een goede brief geschreven met een uitgebreide motivatie. De overige 95% moet op een passende manier worden afgewezen. Je kunt je voorstellen dat dit een arbeidsintensieve klus is. Gaan organisaties niet zorgvuldig met de afwijzingen om, dan ligt imagoschade op de loer, want teleurgestelde sollicitanten verspreiden al gauw nare berichten via sociale media.

Snel en goedkoop werven
Door subtiel en zichtbaar te werven in de kanalen waar organisaties de gewenste doelgroep zeker zullen aantreffen, kunnen ze op een efficiënte, directe en minder arbeidsintensieve manier precies de mensen vinden die ze zoeken. Dit bespaart hun tijd en geld. Een veel gehoorde klacht is dat er zo weinig vacatures zijn. Dat klopt wanneer je alleen kijkt op vacaturepagina’s op internet, in de krant en bij uitzendbureaus. Daar vind je ongeveer 25% van alle vacatures. De overige 75% van de openstaande functies wordt minder openbaar gemaakt. Organisaties plaatsen ze bijvoorbeeld alleen op hun eigen site of vullen ze in een vroegtijdig stadium alweer in met sollicitanten die ze via hun eigen netwerk hebben gevonden of die via open sollicitatiebrieven interesse in de organisatie hebben getoond.

Onder en boven water
De sollicitatie-ijsberg geeft inzicht in de (on)zichtbaarheid van vacatures en de manier waarop organisaties personeel werven.
Van alle vacatures steekt 25% boven het water uit. Dit gedeelte is goed zichtbaar en makkelijk te vinden voor sollicitanten. De overige 75% van de openstaande functies is minder zichtbaar en bevindt zich onder de wateroppervlakte. Deze verhouding tussen zichtbare en onzichtbare vacatures geldt ongeacht of er een overschot of een tekort aan vacatures is.

Het originele artikel uit De Ondernemer is helaas niet meer aanwezig.