Scholingsvoucher € 1.000

De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding. De hoogte ervan is maximaal € 1.000 (inclusief btw). Dit bedrag is een bijdrage in alle kosten die bij de opleiding horen.

Voor wie is de scholingsvoucher bedoeld?
U kunt een scholingsvoucher aanvragen als u een WW-uitkering heeft en 50 jaar of ouder bent. Ook moet u aan de voorwaarden voldoen.

Lees meer>