Reparatie Dagloonbesluit, perverse prikkel blijft

 

Het voorstel om het Dagloonbesluit te repareren is een stap in de goede richting, maar gaat te laat in. Ook is

onduidelijk hoe de geleden schade wordt gecompenseerd. Bovendien bevat de reparatie een perverse prikkel.

Lees meer>