De werkloosheid in Drachten blijft onverminderd hoog!

De werkloosheid in Drachten blijft onverminderd hoog!

Een paar feiten: een tiende van de Friese beroepsbevolking woont in Drachten in Drachten is werkloosheid hoog en opleidingsniveau laag ongeveer de helft van werkzoekenden zit langer dan een jaar thuis werkloosheidscijfers in Drachten zijn altijd hoger dan landelijke en Friese gemiddelde   Klik op het plaatje hieronder voor een vergrote weergave:  continue reading →
Experimenten sociale bijstand in Smallingerland

Experimenten sociale bijstand in Smallingerland

Verschillende fracties vinden dat het college gebruik moet maken van  de ruimte die staatssecretaris van Sociale Zaken bied om te experimenteren met de sociale bijstand. De experimenten moeten zich richten op minder verplichtingen en meer ruimte voor bijverdienmogelijkheden.   Klik op het plaatje hieronder voor een vergrote weergave:continue reading →
Verslag 28 september – Ontmoeting met wethouder Jos van der Horst

Verslag 28 september – Ontmoeting met wethouder Jos van der Horst

Verslag van een deelnemer d.d. 28 september 2015 Deze eerste bijeenkomst na de zomervakantieperiode stond in het teken van een ontmoeting met wethouder Jos van der Horst. Maar uiteraard hebben we elkaar na zo'n lange tijd eerst even weer de hand geschud en koffie met koek (wat er weer lekker in viel) genuttigd. Ook zijn de plannen en activiteiten voor de komende tijd aan ons voorgelegd. Het ziet er veelbelovend uit. De wethouder was op onze uitnodiging ingegaan, mede naar aanleiding van een brief die wij aan het burgemeester en wethouders hadden gestuurd…continue reading →
Brief aan college van B & W

Brief aan college van B & W

Geacht college van B & W, Wij van het WerkCafé Drachten zijn ingezetenen van de gemeente Smallingerland die op het ogenblik, om welke redenen dan ook werkeloos zijn. Door elke veertien dagen bij elkaar te komen hopen wij door middel van tips en cursussen, maar ook door het gebruik maken van “netwerken” onze kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dat geeft de deelnemers een positief gevoel. Je bent bezig om je te verbeteren, je legt contacten, en je komt tot de ontdekking dat je (helaas) niet de enige bent die in deze (toch…continue reading →
Verslag 23 februari – Presentatie: Voorlichting over de bijstand

Verslag 23 februari – Presentatie: Voorlichting over de bijstand

De bijeenkomst van afgelopen maandag 23 februari 2015 was een succes. Enkele mensen van de sociale dienst van de gemeente Smallingerland hebben voorlichting gegeven over de Bijstand. Met name kwam aan de orde wat je te wachten staat wanneer je vanuit de WW in de Bijstand terecht komt. De rechten en plichten zijn op een uitstekende manier door de vertegenwoordigers van de sociale dienst Smallingerland toegelicht. De presentatie staat hier!continue reading →