Missie en visie

Missie
WerkCafé Drachten vanuit de Protestantse Gemeente Drachten heeft als missie actieve werkzoekenden elkaar te laten ontmoeten, motiveren, versterken en ondersteunen. Hierbij ligt de focus op het gebruiken van elkaars netwerk.

Visie
WerkCafé Drachten denkt hiermee een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren aan de huidige problematiek op de arbeidsmarkt in Drachten.