WerkCafé ontmoeting: Uitwisseling ervaringen met de heer A. van Dijk van Nietstilzitten in Sneek en Werkcafe Burgum" "