Gea

Gea bezocht tot voor kort regelmatig het Werkcafé. Nadat ze jaren In de commerciële sector heeft gewerkt, het laatst als personeelsfunctionaris, kwam ze drieënhalf jaar geleden zonder werk te zitten. Ze had zin om het roer om te gooien. Via haar netwerk kwam ze als vrijwilligster terecht bij Vluchtelingenwerk Drachten. Ze ging twee uur per week als individuele taalcoach actief met de taalintegratie van statushouders aan de slag. Dit heeft Gea ongeveer anderhalf jaar gedaan.

Vluchtelingenwerk
Daarna kwam ze als stagiaire terecht bij Vluchtelingenwerk in Heerenveen. Omdat er een docent ziek werd, mocht ze invallen en geeft daar nu op drie dagdelen Nederlandse les, niveau Inburgering. Door deze ervaring kan Gea weer ingezet worden op andere plekken.

Afûk
Tevens werd ze door de cursusleidster van de Afûk (cursussen voor Fries- en niet-Friestaligen) gevraagd wederom een avondcursus te verzorgen. Zo’n cursus is tien lessen en Gea heeft deze cursus al twee keer eerder gegeven. Leuk om te doen vindt ze!

Culturele hoofdstad Leeuwarden
Via de coördinator van haar docentenopleiding werd Gea benaderd voor het project Stichting Kulturele Haadstêd 2018 – Leeuwarden. Doel van het subproject Fan ûnderen op is om het Fries te promoten in de dorpen. Gea is begeleidster in een team, draagt ideeën aan en legt de in- en externe contacten. Kortom, een ‘brêgebouwer’.