Laatst geactualiseerd:  21-11-2015

Betaald werk verdrongen door onbetaalde krachten!

Betaald werk wordt steeds meer verdrongen door onbetaalde krachten; goedkoop voor werkgever, desastreus voor de maatschappij!
Er is een groot maatschappelijk probleem aan het ontstaan: (voorheen) betaald werk wordt steeds meer uitgevoerd door onbetaalde krachten, al dan niet met behoud van uitkering. Het gevolg is dat er een groep ‘nieuwe werklozen’ ontstaat.

Ook neemt de kwaliteit van dienstverlening af. Goedkoop voor de werkgever, maar niet voor de maatschappij als geheel. WerkCafé Drachen doet een klemmend beroep op het college van B&W van Gemeente Smallingerland om de maatschappelijke effecten van verdringing te onderzoeken en hier paal en perk aan te stellen.

 

2017