Wat is een basisinkomen?
Een basisinkomen is een vast inkomen,dat de overheid aan iedere burger verstrekt zonder daaraan voorwaarden te stellen. Het is net genoeg om van rond te komen en deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast is iedereen vrij om extra te verdienen en/of voor zorgtaken of vrijwilligerstaken te kiezen.

Waarom een basisinkomen?
In Nederland is het werkloosheidspercentage hoog. In Smallingerland nog hoger (in 2014 was dit 15,5% van de beroepsbevolking). Nu, na de crisis, blijft dit percentage hoog.
Als mogelijke oorzaken wordt gedacht aan mechanisatie, digitalisering en robotisering.
Dit betekent dat veel, heel veel mensen aan de kant blijven staan en op een bijstandsuitkering zijn aangewezen. Werkloos zijn tast je positie in de samenleving en je zelfvertrouwen behoorlijk aan. Daarom moeten we denken over veranderingen in onze samenleving en aan oplossingen.

Experimenten met basisinkomen
In meerdere gemeenten wordt gedacht over experimenten met een basisinkomen.
In Wageningen krijgt een groep bijstandsgerechtigden een onvoorwaardelijk vast bedrag. En dus ruimte om bij te verdienen. In Groningen is Frans Kerver de eerste Nederlander die een basisinkomen krijgt. Hij ontvangt 1000 euro per maand. Hij had zelf ook een inkomen, maar – zo zegt hij: ‘Nu heb ik tijd en energie om dingen te doen die ik graag wil doen en die ook voor de gemeenschap zijn.’
Ook in Den Bosch, Zwolle, Assen, Utrecht en Tilburg zijn plannen.

Smallingerland
In het nog recent vastgestelde beleidsplan van de gemeenteraad is de motie aangenomen experimenten te ontwikkelen voor een sociale bijstand. Deze experimenten moeten zich richten op minder verplichtingen en meer ruimte voor bijverdienen.
Het is de taak/opdracht voor alle inwoners van Smallingerland mee inhoud te geven aan deze experimenten en ervoor te zorgen dat ze uitgevoerd worden.

Opeinde, 20-11-2015
Rink de Vries

 

2017

2016

2015